Izvedba ravnih streh je še posebej zahtevna

Od vseh je izvedba ravnih streh še posebej zahtevna, saj morajo te biti izvedene kvalitetno, saj je prav pri ravnih strehah najbolj kritično, če pride do preboja in s tem posledično do zamakanja. Naklon ravne strehe je zelo majhen, zato na njih ostanejo zelo majhne količine vode še dolgo po padavinah. Izvedba ravnih streh je našim zaposlenim poseben izziv, kajti tu se je potrebno še posebno profesionalno potruditi, ker je nivo še zahtevnejši. Pomemben je tudi zaključek ravne strehe, bistvenega pomena pa je vzdrževanje ravne strehe, ki ga je načeloma potrebno opraviti vsaj dvakrat letno. Treba je očistiti odtoke in celo streho in izvedbo ravnih streh pregledati v skladu z navodili proizvajalca materialov.

 ravna strehaizvedba ravne strehe

 

Naklon ravne strehe je pomemben

Strokovnost izvedbe ravne strehe je izredno pomembna, zato je najbolj pomembno, da izberete izvajalca, ki mu resnično zaupate. Če mu že zaupate, pa je vsekakor koristno, da tudi upoštevate njegove nasvete glede detajlov, materialov, naklona ravne strehe in tako dalje. Vsaka obnova ravne strehe je še posebej zahteven projekt, saj se je potrebno prilagajati obstoječemu stanju in delovati pametno. Poleg izvedbe ravne strehe je potrebno tudi redno vzdrževanje ravne strehe. V podjetju se trudimo, da je naša dejavnost na področju stroke kakovostna, zato se zaposleni stalno izobražujejo in usposabljajo ter pridobivajo ustrezna potrdila in licence. Plod teh je zato vselej pomembno seznanjanje z novostmi, da so vsa dela opravljena kvalitetno.

 

Naklon ravne strehe mora biti pravilen

Vzdrževanje ravne strehe je načeloma potrebno opraviti vsaj dvakrat letno. Treba je očistiti odtoke in celo izvedbo ravne strehe pregledati v skladu z navodili proizvajalca materialov, saj nam bo le v tem primeru priznal garancijo na materiale, če bi se z njimi kdaj kaj primerilo. Pregledati je treba tudi zaključek ravne strehe. Priporočamo vam tudi zaščito ravnih streh. Naše podjetje vam ponuja najboljšo možno zaščito ravnih streh: merilno mrežo PROTECTSYS. Kombinacija rednega vzdrževanja ravne strehe in zaščite ravnih streh je pot do uspeha.