Ravne strehe – preverjanje vodotesnosti ravnih streh je pomembno

Ravne strehe so v sodobni arhitekturi postale nepogrešljive, kljub temu da predstavljajo prav posebno gradbeno-fizikalno področje, ki zahteva od izvajalca del in konstruktorja precej znanja. Izvedba ravne strehe je odvisna od tega, ali ravna streha stoji nad stanovanjskim ali poslovnim prostorom ali pa je samo nadstrešnica. V prvem primeru je treba veliko pozornosti nameniti toplotni in hidroizolaciji, v drugem primeru pa toplotna izolacija ni potrebna.

Prednosti ravnih streh so predvsem zmerni stroški gradnje, majhna teža konstrukcije in velik širitveni potencial. Največja slabost pa je velika dovzetnost za puščanje in s tem povezana nevarnost za vdor vode. Da bi se tej nevarnosti izognili, vam v podjetju ILD Slovenija ponujamo ugodno, zanesljivo, predvsem pa trajno rešitev za preverjanje vodotesnosti ravnih streh. ILD je svetovno priznano združenje za iskanje puščanj na ravni strehi ter za razvoj in namestitev trajnih zaščitnih sistemov za ravne strehe.


S postopkom EFVM® in sistemom ProtectSys® je mogoče poškodovana mesta odkriti, še preden pride do nevarnega vdora tekočin. Oba sistema sta zelo pomembna tako pri dokončanju novogradenj kot pri učinkoviti sanaciji zamakanj.

 

Iskanje puščanj na ravni strehi z različnimi metodami in napravami

Iskanje puščanj na ravni strehi je ključnega pomena za pravilno sanacijo ravne strehe, saj ni nujno, da streha pušča tam, kjer se v notranjosti objekta pojavi voda. Ko začne streha puščati, je treba ukrepati takoj. Zamakanje ravne strehe namreč lahko povzroči precejšnjo škodo.

Poleg storitev, kot sta izdelava streh in vzdrževanje ravne strehe, v podjetju ILD Slovenija izvajamo tudi odkrivanje puščanj na strehi. Za preverjanje vodotesnosti ravnih streh uporabljamo različne metode: termografijo, dimni in vodni test, zamakanje odkrivamo tudi s pomočjo kontaktnega higrometra. Uporabljamo tudi posebno metodo imenovano EFVM.


EVFM (Electric Field Vector Mapping® – vektorska preslikava električnega polja) je metoda za iskanje puščanj na ravni strehi, ki temelji na meritvi električnega toka. Električni test je enostaven in inovativen postopek: tanek vodni film se nanese na površino, ki se preverja, in vzpostavi se nizka napetost. Tok načeloma teče v smeri okvare, tako da preide na ozemljeno podkonstrukcijo. Z električnim testom za preverjanje vodotesnosti ravnih streh tako lahko odkrijemo vsa obstoječa poškodovana mesta s točkovno natančnostjo, neodvisno od njihove velikosti in strukture.

Ko je iskanje puščanj na ravni strehi končano, vam izdelamo poročilo z ugotovljenimi napakami in predlogi sanacije, ki je potrebna za preprečitev nadaljnje škode na poslopju.

Poskrbite za preverjanje vodotesnosti ravnih streh in se odločite za redno in sistematsko vzdrževanje streh.  Vaša streha bo tako redno pregledana in strokovno vzdrževana, evidentirani pa bodo tudi vsi posegi.