Preventivno vzdrževanje streh odkriva povzročitelje ali morebitne poškodbe

 

Vzdrževanje streh oz. strešnih kritin je specializirana dejavnost podjetja ILD Slovenija. V vsakodnevni praksi se srečujemo tudi s tekočim in interventnim odpravljanjem zamakanja streh z odpravljanjem raznih poškodb strešne kritine, ki nastajajo predvsem zaradi zanemarjanja tekočega vzdrževanja. Te poškodbe na strehi oz. neizvajanja tekočega vzdrževanja so lahko včasih usodne za streho in v skrajni fazi lahko pomenijo tudi potrebo po zamenjavi celotne strešne kritine in stalih sestavnih delov strehe. V nekaterih primerih pa lahko povzročijo tudi škodo v prostorih pod streho. Zato smo se v našem podjetju odločili za uvedbo rednega preventivnega servisiranja streh. Preventivno vzdrževanje streh in iskanje puščanj na ravnih strehah  omogočata pravočasno odkrivanje napak in njihovo odpravljanje. Na ta način dolgoročno zagotovimo brezhibnost vaše strehe.

 

Sušenje ob poplavah

Mokre konstrukcije tlakov in obodnih sten ter stavbnega pohištva je treba osušiti v sklopu vsake sanacije. Učinkovito sušenje namočenih zidov je treba opraviti takoj ob poplavah oziroma takoj, ko voda odteče.

Ker je naravno sušenje po poplavah zelo počasno, je najbolje v prostore namestiti kondenzacijske razvlaževalnike zraka. Ti zagotavljajo bistveno hitrejše sušenje po poplavah, saj lahko ob ustreznem ogrevanju prostora iz zidov in tlakov odvzamejo od 50 do 70 litrov vode na dan.

 

Iskanje puščanj na ravnih strehah pomembno za učinkovito vzdrževanje streh

Pogosto se zgodi, da ravna streha ne pušča ravno tam, kjer v notranjosti objekta opazimo zamakanje zato moramo pravo lokacijo napake še poiskati. Za brezhibno vzdrževanje streh moramo zato poiskati strokovnjaka za iskanje puščanj na ravnih strehah, ki bo s posebno opremo lahko odkril vse poškodbe na strehi. Iskanje puščanj na ravnih strehah se izvaja z različnimi metodami, kot so termografija, dimni test, vodni test, kontaktni higrometer ter električni test ravne strehe (EFVM®). Zlasti ta nam pomaga odkriti poškodovana mesta, še preden pride do nevarnega vdora tekočine. Električni test ravne strehe je zelo pomemben tako pri dokončanju novogradenj kot pri učinkoviti sanaciji zamakanj, pa tudi za kasnejše vzdrževanje streh.

V podjetju ILD Slovenija vam po opravljenem pregledu strehe, kamor sodita tudi iskanje morebtnih puščanj na ravnih strehah in pregled vodotesnosti vodnih zbiralnikov, izdelamo poročilo z ugotovljenimi napakami in s predlogi sanacije, ki so potrebni za preprečitev nadaljnje škode na zgradbi. Svetujemo vam tudi, kako poteka učinkovito sušenje ob morebitnih poplavah.


Najboljšo rešitev pa seveda predstavlja redno preventivno vzdrževanje streh, zato nikar ne odlašajte - obiščite našo spletno stran in preverite, kaj vam ponujamo.

 

Vabljeni!