ODKRIVANJE ZAMAKANJ - EFVM®

EFVM® (Electric Field Vector Mapping® – vektorska preslikava električnega polja) je metoda za odkrivanje puščanja, ki temelji na tokovni meritvi. Naš postopek je inovativen in hkrati enostaven.

Na površino se nanese tanek vodni film, ki omogoči vzpostavitev nizke električne napetosti. Indikator za preboj površinske membrane je vzpostavitev smernega toka elektronov, kar pri ozemljitvi zaznamo.

To znanje našim merilnim tehnikom omogoča odkrivanje vseh obstoječih poškodovanih mest s točkovno natančnostjo, neodvisno od njihove velikosti in strukture.

EFVM

To znanje našim merilnim tehnikom omogoča odkrivanje vseh obstoječih poškodovanih mest s točkovno natančnostjo, neodvisno od njihove velikosti in strukture. 

EFVMEFVM

Po testu se izdela strokovno mnenje s točnimi rezultati merjenja. Vsako netesno mesto dokumentiramo skupaj z ugotovljeno lokacijo in strukturo ter s slikami in grafičnimi prikazi. Izdela se namreč celovito poročilo o napakah, na podlagi katerega je mogoče odpraviti poškodbe brez nepotrebnih stroškov.