OBVEŠČAMO VAS BREZŽIČNO IN CELOVITO.

ProtectSys® Wireless Monitoring (WM) je realizirana prihodnost zaščitnih sistemov za ravne strehe. Princip delovanja je zapleten, osnovni koncept pa je predstavljen v nadaljevanju. V kolikor vas zanime več, vam bomo z veseljem odgovorili na vaše vprašanje!

ProtectSys WMProtectSys® WM izolacijskim plastem zagotavlja zaščito pred vlago. Ta nastane, ko voda skozi netesna mesta prodre v območje izolacijskih plasti, od koder ne more niti odteči niti preiti v drug material. Ko se izolacija navlaži, začne strešna konstrukcija neopazno začne propadati.

S sistemom ProtectSys® WM preprečimo propadanje strehe v začetni stopnji, saj natančno spremlja stanje strehe.

Enote s termometri in higrometri neprekinjeno merijo temperaturo in relativno vlažnost tako znotraj kot tudi zunaj izolacijske plasti. Pridobljeni podatki se z radijskim signalom posredujejo do centralne enote, od tam pa se prek GSM-ja pošljejo v centralni računalnik. Ta ovrednoti podatke in jih preračuna v tlak vodne pare. Iz posameznih vrednosti se oblikuje podatkovna krivulja, ki nam da vpogled v stanje strehe. V primeru previsokih vrednosti se takoj sproži alarm.

Gre za edinstven in učinkovit sistem za zaznavanje napak s katerim boste prihranili tako čas in denar, ki bi ga sicer izgubili s popravilom močno načete strešne konstrukcije in posledično bivalnih prostorov. S sistemom imate tako koristi bodisi kot arhitekt, investitor, gradbeno podjetje bodisi kot izvajalec predelave.

ProtectSys® WM sistem vam omogoča popoln nadzor nad vašo streho. Z njim si zagotovite ravno steho brez skrbi.