Objekt: Bolnišnica Sežana

Objekt: Bolnišnica Sežana

Objekt: Bolnišnica Sežana

Izvajalec: Izolacije Kepic SK d.o.o.

 

Na lep sončen dan smo izvajali meritev tesnosti ravne strehe. Z veseljem prepoznamo visokokvalitetne in ekološke vgrajene tesnilne materiale tipa FPO. S pomočjo glavnega monterja smo trajno namestili merilno žičko Vector 9. Ob meritvah tesnosti z metodo EFVM smo ugotovili, da je bila streha na dan meritev vodotesna in čestitamo podjetju Izolacije Kepic za odlično izvedbo!

 

Sestava konstrukcijskega sklopa ravne strehe:

  • Tesnilna folija Sarnafil TS 77-18,
  • ILD Elektroprevoden filc in kontaktne plošče,
  • Toplotna izolacija,
  • Parna zapora,
  • Nosilna konstrukcija

 

Nadstandardne strehe - objekt: Bolnišnica Sežana