STREHA JE ZAŠČITA CELOTNEGA OBJEKTA

Streha je eden od poglavitnih elementov vsake zgradbe in nudi objektom zaščito. Dobro izdelana streha, s kvalitetno strešno kritino, omogoča varno zaščito pred vsemi vremenskimi razmerami. Vendar se z izdelavo strehe vse komaj začne. Kasneje je potrebno poskrbeti tudi za pravilno vzdrževanje strehe in njeno sanacijo, če na strešni kritini nastanejo poškodbe.

Kostrukcija strehe

 

Redno in sprotno vzdrževanje streh vseh vrst in oblik, ohranja vrednost objekta in niža stroške vzdrževanja, saj lahko morebitne poškodbe na strehi odkrijemo, še preden na objektu povzročijo večjo škodo. Podjetja, ki opravljajo strokovne preglede z vzdrževanjem, preglede tudi strokovno evidentirajo, da je iz poročil znana vsa zgodovina posegov in sanacij strehe objekta. V praksi opažajo, da ljudje streham svojih hiš ne posvečajo dovolj skrbnosti in pozornosti. Redno, periodično pregledovanje in vzdrževanje strešne kritine, namreč odpravlja manjše težave, ki bi se brez posegov zagotovo razrasle v večje, skupaj z njimi pa bi narasli tudi stroški sanacije.

 

Strešne kritine ravnih streh

Vse več ljudi se pri načrtovanju svojih hiš odloča za izvedbo ravne strehe. Kritine za ravne strehe so estetsko zelo prefinjene, vendar pa so funkcionalne zgolj v primeru, da je streha izdelana kakovostno in strokovno. Konstrukcija ravne strehe namreč potrebuje redno vzdrževanje ter sistematično oskrbo, ki zajema tudi vse sprotne sanacije. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja in zamakanja strehe. Pri izboru strešne kritine za ravno streho, bodimo pozorni na vrsto objekta in na podnebje, kjer se hiša z ravno streho stala.

Ena od možnosti izvedbe ravne strehe je pločevinasta streha z izolacijo. Njena poglavitna prednost je predvsem odpornost, saj se odpornost pločevinaste strehe z izolacijo težko primerja s katero koli drugo strešno kritino. Odlično kljubuje vsem vremenskim pogojem, tudi najtežjim; kos je dežju, snegu, vetru, tudi velikim temperaturnim spremembam. Pločevinasta strešna kritina z izolacijo ima dolgo življenjsko dobo, kvalitetne pločevinaste strehe z izolacijo pa lahko odlično služijo od 40 do 70 let, seveda odvisno od kvalitete materialov in njene izvedbe. Omenjena strešna kritina je tudi energetsko učinkovita in lastniku hiše močno zniža stroške energije za ogrevanje. Pločevinasta streha z izolacijo je tudi zelo varna, saj je negorljiva, celo v primeru udara strele.

 

Redni pregledi strešne kritine

Redni pregledi strešne kritine omogočajo odkrivanje puščanj na strehi, to pa je ključno za pravilno sanacijo strehe. Iskanje puščanj je najbolje prepustiti izkušenim strokovnjakom in njihovi posebni opremi. Obstaja namreč več metod odkrivanja poškodb strešne kritine. Termografski pregled z infrardečo kamero pomaga odkriti toplotne mostove, napake pri gradnji, vlago v stenah in izvore zamakanj, netesna mesta oken in vrat, napake v hidroizolaciji streh, napake podometnih inštalacij toplovodnih sistemov in talnega ogrevanja. Infrardeča kamera pa nam pomaga tudi nadzorovati toplotne izgube stavbe.

Druga v vrsti metod odkrivanja puščanj strešne kritine je dimni test. Pri tem testu se dim z generatorjem vpihuje pod hidroizolacijski sloj. Kjer dim uide na površje, je možen tudi prehod vode pod hidroizolacijo. Dimni test je odlična metoda za odkrivanje puščanj, še zlasti na ravni strehi, na terasah, balkonih in netesnih stikih v notranjosti stavb.

 

Servisni pregledi strehVzdrževanje strešne kritine z izolacijo

 

Tretja zelo učinkovita metoda tovrstnih testov sta dve varianti vodnega testa - UV test in klasični vodni test puščanja (ravne) strehe. Pri UV testu se v vodo doda tekočino, ki je vidna samo z UV lučjo. Pri obeh testih se uporablja kontaktni higrometer, naprava, ki pomaga odkriti mesta s prekomerno količino vlage. Takšen test puščanja ravne strehe omogoča zelo natančno določanje mesta zamakanja.

Zelo učinkovita pri odkrivanju zamakanj je metoda EFVM (Electric Field Vector Mapping® – vektorska preslikava električnega polja), pri kateri se na površino strehe nanese tanek vodni film ter vzpostavi nizko električno napetosti. Pokazatelj poškodb površinske membrane je vzpostavitev smernega toka elektronov, kar se zazna pri ozemljitvi. Merilni tehniki z metodo EFVM odkrijejo obstoječa poškodovana mesta z izredno točkovno natančnostjo, neodvisno od njihove velikosti in strukture.

 

 

Sodobne metode vzdrževanja strešne kritine

Vgrajeni varnostni sistem, ki omogoča takojšnje in zelo natančno odkrivanje zamakanja strešne kritine, se imenuje ProtectSys® B. S tem sistemom je mogoče preveriti tesnost tesnilnega sistema (hidroizolacije) in preprečiti njegove poškodbe. Izdelan je iz visokoprevodnega materiala. Elektroprevodni filc oziroma jeklena mreža se namestita neposredno pod hidroizolacijski sloj, skupaj s kontaktno ploščo in kontrolnim jaškom. Hidroizolacijski sloj se v grobem deli na bitumenske trakove in membrane. V primeru membrane ločilni sloj predstavlja elektroprevodni filc, v primeru membranskih trakov pa jeklena mreža. Takoj, ko na katerem koli mestu voda vdre v nivo sistema ProtectSys® B, sistem natančno odkrije vir napake. Obstaja tudi nadgrajena verzija omenjenega sistema, ki se imenuje ProtectSys® Wireless Monitoring (WM). Sestavljajo ga enote s termometri in higrometri, ki neprekinjeno merijo temperaturo in relativno vlažnost tako znotraj kot tudi zunaj izolacijske plasti. Pridobljeni podatki se z radijskim signalom posredujejo do centralne enote, od tam pa se prek GSM-ja pošljejo v centralni računalnik. Ta ovrednoti podatke in jih preračuna v tlak vodne pare. Iz posameznih vrednosti se oblikuje podatkovna krivulja, ki nudi vpogled v stanje strehe. V primeru previsokih vrednosti se takoj sproži alarm. Učinkovit sistem zaznava spremembe in poškodbe, z njim pa se prihrani tako čas kot denar, ki bi ga sicer izgubili s popravilom načete strešne konstrukcije in posledično poškodovanimi bivalnimi prostori.